Międzybrodzie Bialskie

Międzybrodzie w starych pocztówkach

 

Interesująca jest też pocztówka [4], wydana w tym samym czasie przez Sroczyńską, a przedstawiająca „Wodospad i przełęcz w Międzybrodziu Bialskim” – prawdopodobnie jeden ze źródliskowych potoków Ponikiewki pod Przegibkiem. W kamienistym żlebie z trudem można dopatrzyć się grupki trojga czy czworga dzieci oraz jednego dziecka siedzącego u dołu. 

Fot. 4

Obok pocztówek drukowanych, wydawanych w większych nakładach, pojawiały się też pocztówki powielane technikami fotograficznymi – odbitki na papierze światłoczułym. W latach 20-tych wydawał takie pocztówki kęcki fotograf Stefan Krieser. Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak wyglądało koryto Soły u ujścia potoku Żarnówka Duża (zwanego wówczas Żarnówką Wielką) [5][6]. Widać płytkie rozlewiska, z kamienisto-piaszczystymi łachami i wysepkami, a także starą drogę, wiodącą prawym (orograficznie) brzegiem rzeki od Obłazu w kierunku Skarcza. Wśród przydrożnych drzew bieleje jeden z domów zalanego obecnie przysiółka Stasie, a dalej – kamieniołom pod Łazkami.

Fot. 5

Fot.6

Dużą część przełomu Soły w rejonie Międzybrodzia, jeszcze przed wypełnieniem go wodami Jeziora Międzybrodzkiego, a nawet przed wytyczeniem nowej drogi od zapory do Czernichowa, przedstawia fotografia dra Wopfnera na pocztówce wydanej w latach 20-tych przez bielski oddział Towarzystwa Beskidzkiego (Beskidenverein) [7]. Dwujęzyczny opis na odwrocie w wersji polskiej brzmi: Dolina Soły i widok z suchego Gronia na Kiczerę i Czysownik (Czysownik, a właściwie Cisownik nazywany jest obecnie Cisową Grapą Północną). Na pocztówce widać gęstą szachownicę pól u stóp Żaru i meandry Soły oraz dolinę Suchego Potoku, zwanego wówczas Basiureczką (od przysiółka Basiury).

Fot. 7

Dalej na południe położony fragment doliny Soły, zasłonięty stokami Suchego Wierchu, możemy obejrzeć na kolejnej pocztówce [8] wydanej ok. 1926 r. przez H. Sroczyńską z Kęt. Tu już dosyć wyraźnie widać drogę i liczne domy Międzybrodzia Żywieckiego wśród drzew na prawym brzegu rzeki.

Fot. 8

Interesująco wygląda pocztówka [9] wykonana techniką fotograficzną przez nieznanego wydawcę, a przedstawiająca widzianą ze stoków Magurki dolinę Ponikwi, z bielejącym po prawej stronie kamieniołomem.

Fot. 9

Opracował i udostepnił Grzegorz Maślanko. C.d.n.

Mapa

Galeria

Góra Żar jesien...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie