Międzybrodzie Bialskie

Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka - Żar

1. Biorąc pod uwagę dużą ilość dopływów oraz obfitość wód, Soła należy do najbardziej gwałtownych i niebezpiecznych rzek w kraju. Szczególnie wiosną w czasie topnienia śniegów i podczas gwałtownych oraz długotrwałych deszczów, rzeka ta przyjmuje groźny charakter. W okresie tym szybko wzbiera, występuje z koryta, robiąc ogromne szkody w miejscowościach przez które przepływa. Soła posiada jedne z największych w Europie wahania stanu wód. Mierzone w rejonie Tresnej mieszczą się w granicach od 1m3/s w okresie suszy do 1382 m3/s w okresie powodzi (1958 rok), przy średnim rocznym przepływie 18,8 m3/s. Nic więc dziwnego, że Soła była często przyczyną największych powodzi. Wspomniane warunki hydrograficzne zadecydowały o dzisiejszym kształcie przełomu rzeki Soły, w nastepstwie czego został on przedzielony trzema zaporami tj. w Czańcu, w Porąbce (administracyjnie w granicach Międzybrodzia Bialskiego) i w Tresnej. (Rys.1)

Rys. 1

Nie bez znaczenia na lokalizację zapór na Sole ma znaczny spadek terenu, gdzie na odcinku 7. 8 km, różnica poziomów między lustrem wody w Jeziorze Czanieckim w stosunku do Jeziora Żywieckiego wynosi ok. 50 m. (Rys. 2)

Rys. 2

 

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar

Zbiornik na szczycie Góry Żar - widok z Kiczery

Zlokalizowana w Międzybrodziu Bialskim elektrownia wysokospadowa o mocy 500 MW jest jedyną w kraju elektrownią podziemną, klasyczną szczytowo-pompową przeznaczoną do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia. Krótki rozruch elektrowni, który trwa maksymalnie 3 min do pracy generacyjnej, kwalifikuje ją również do pracy interwencyjnej. Wyjątkowo korzystne warunki topograficzne tj. duży spad wynoszący ok.440 m  przy małej odległości między zbiornikami oraz możliwość wykorzystania zagospodarowanej kaskady rzeki Soły, zdecydowały o lokalizacji w/w elektrowni. Elektrownia jest udostępniona do zwiedzania.
Parametry:

 1. ilość turbozespołów: 4 szt.
 2. moc zainstalowana - generacja: 500 MW (osiągalna 540 MW)
 3. moc zainstalowana - pompowanie: 540 MW
 4. średni spad statyczny: 432 m
 5. czas pracy 4ch turbozespołów - generacja: 4 h
 6. czas pracy 4ch turbozespołów - pompowanie: 5 h
 7. produkcja średnio-roczna: 640 GWh
 8. pobór energii średnio-roczny: 850 GWh
 9. sprawność cyklu: 75%

Elektrownia Porąbka

Zapora i elektrownia w Porąbce

Elektrownia Porąbka usytuowana jest przy zaporze, której budowę ukończono w 1936r. Elektrownia zbudowana została okresie późniejszym niż zapora tj. w latach 1951-1953. Kompleksowa modernizacja elektrowni została wykonana w latach 1995-1996

 Parametry:

 1. moc zainstalowana: 12,6 MW
 2. przełyk nominalny: 64,8 m3/min
 3. spad nominalny: 21,0 m
 4. produkcja średnio-roczna: 25 mln kWh
 5. ilość turbozespołów: 3 szt.

Elektrownia Tresna

Zapora w Tresnej - zrzut wody w czasie powodzi w 2010 r.

 

Zaporę budowano w w latach 1960-1966. Kompleksowa modernizacja elektrowni została wykonana w latach 2001-2003. Wysokość jej wynosi 39 m.

Parametry:

 1.  moc zainstalowana: 21 MW
 2. przełyk nominalny: 122 m3/min
 3. spad nominalny: 20,4 m
 4. produkcja średnio-roczna: 32 mln kWh
 5. ilość turbozespołów: 2 szt.

 

Zbiornik zaporowy Czaniec

Mimo, że zbiornik zaporowy Czaniec, co prawda, nie zalicza sie do Zespołu Elektrowni Wodnych-Pompowych Porąbka -Żar, ale nie należy pomijać go w tym opracowaniu. Jako istotny element kaskady rzeki Soły został wybudowany jako ostatni. Wyposażony jest w duże ujęcie wody, stację jej uzdatniania oraz przepompownię. Ponadto woda ze zbiornika pobierana jest przez Kęcką Spółkę Wodną do zasilania stawów rybnych. Zadaniem zbiornika jest także wyrównywanie przepływu w rzece Sole poniżej zapory.

Zbiornik zaporowy Czaniec powstał w wyniku przegrodzenia zaporą rzeki Soły w km 28. Przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wynoszącej 299. 0 m npm całkowita pojemność zbiornika wynosi 1.3 mln m3, a powierzchnia zalewu - 46 ha. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 6.5 m, a przy normalnym poziomie piętrzenia - 5.7 m. Głębokość średnia ( Hśr ) wynosi 2.8 m, a głębokość względna 0.96 m.
Zbiornik jako element ujęcia wody dla potrzeb komunalnych, objęty jest bezpośrednią strefą ochrony sanitarnej. Na zbiorniku nie prowadzi się w żadnej formie gospodarki rybackiej oraz obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych.

 

 

 

Mapa

Galeria

Zbiornik na Gór...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie