Międzybrodzie Bialskie

Międzybrodzie w "Chronografii albo Dziejopisie Żwieckim" Andrzeja Komonieckiego - Wójta Żywieckiego

1. Uwagi poniższe o Międzybrodziu zostały zaczerpnięte z dzieła Andrzeja Komonieckiego pt.: „Chronografia albo Dziejopis Żywiecki”, które wydali Stanisław Grodzidzki i Irena Dwornicka w ramach Pracowni Wydawnictw Źródłowych Instytutu Historyczno-Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej - Żywiec 1987 rok).

Andrzej Komoniecki pochodził z rodziny mieszczańskiej,  osiadłej w Żywcu. Cieszył się dużym szacunkiem w środowisku żywieckim. W roku 1686 został wybrany na burmistrza, a w 1688 roku - został wójtem i tę funkcję piastował do końca życia.

Andrzej Komoniecki pisząc o granicach Państwa Żywieckiego, podaje, że Państwo to od strony północnej miało granice, które przebiegały następująco:

„ Od rzeki Żylce skosem Glemieńcem rzeką przez Poremby dział do Pogórza, potym do góry Tresnej, potym do Magórki i aż do Suchego Potoka, a tu się granice żywieckie, łodwigowskie i lipnickie schodzą. Od Suchego Potokoka przez Sołę rzekę aż do Łęgu i do granic międzybrodzkich aż do wierzchu Żaru, polany pańskiej, a tam się schodzą granice kobiernickie, żywieckie i ślemieńskie ” (Str. 12).

Określając granice pisze także: "Ostatni potok albo rzeka bieżący z tej jednej góry Magórki wychodzi i na Międzybrodzie się przez wieś Czernichowiec bieżący obraca do Soły, a między tymi potokami Czenichowcem, Bartoszowcem, Głowaczowcem granice się łodygowskie i żywieckie pokazują i oznaczone są." (str. 477).

Patrząc na dzisiejsze granice Międzybrodzia Bialskiego, można śmiało powiedzieć, że pokrywają się one z granicami, o których wspomina A. Komoniecki. W związku z tym, kiedy autor wspomina w swojej „Chronografii..” o Międzybrodziu, to niewątpliwie była to miejscowość, która jest dziś Międzybrodziem Bialskim.

Według A. Komonieckiego nazwa Międzybrodzia wywodzi się stąd, że:

„...między tę wieś wiele razy przez Sołę brodzić potrzeba" (str. 15).

Dla zaspokojenia naszej ciekawości podaję, jak A. Komoniecki tłumaczy pochodzenie nazw wsi, które wchodzą w skład obecnej gminy Czernichów:

„ Tresna wieś albo Trefna, iż tam kamienie na wieżą kopiąc i łamiąc, ta góra trefna na wszystko była i trzeszczała, waląc kamienie z gajami aż do wody Soły. Czernichów od lasu tak nazwanego Czernichów, albo, że w tym lesie świnie czarne, dzikie, chowały się. ” (str. 15)

Opisując własności Żywca i wsi do Państwa Żywieckiego należących A. Komoniecki podaje, że:

„ Tresna się szczyci wielce swą górą wesołą, Czernichów swe potoki kocha ulubione, Międzybrodzie na brzegach wartą osadzone, "(str. 17).

Międzybrodzie „wartą osadzone” - zapewne mowa tu o straży granicznej przy drodze przez Przegibek ku Bielsku. Tak to tłumaczą wydawcy „Dziejopisa”. (str. 17 przypis nr 43).

Komoniecki opisując powstanie Żywca, wspomina o nadaniu herbu i pieczęci miastu, zdarzenie to wiąże z upolowaniem żubra na terenie Międzybrodzia. Pisze tak:

„A w tym mieszczanie pierwsi, łowiąc zwierza wszego, napadli bliskjo miasta na żubra zacnego, którego ułapiwszy, panu darowali, skąd pieczęć, Żubrzą Głowę, za to otrzymali  " (str. 21).

Dalej bardziej szczegółowo to opisuje tak: „... mała osada za przywilejem i prawem księcia oświęcimskiego miasteczkiem się stała i pieczęć, gdy mu mieszczanie żubra na Międzybrodziu ułapiwszy, jako panu swemu darowali, za to żubrzą głowę, a na niej lotnego orła za herb miasteczku Żywcowi w potomny czas otrzymali "(str. 27). „A to się stało lat 1400, za szczęśliwego królowania Waładysława Jagiellona, króla polskiego, a oświęcimskiego księcia Kazimierza w Oświęcimiu mieście panującego, który Żywcowi miasteczku prawa nadał ” (str.28). Odnosząc datę 1400 roku do powstania herbu żywieckiego, a nie samego miasta, możemy na tej podstawie twierdzić, że Międzybrodzie już wtedy istniało. Zatem Międzybrodzie istnieje ponad 600 lat! Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie ma oficjalnych dokumentów potwierdzajacych to zdarzenie i w dużej mierze należy je rozpatrywać w kategoriach legendy. Także stwierdzenie Komonieckiego "..na Międzybrodziu", a nie "w Międzybrodziu", sugeruje, że bardziej chodzi tutaj o nazwę miejsca niż o konkretną osadę.

Mapa

Galeria

Panorama Góry Ż...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie