Międzybrodzie Bialskie

Klimat

 

1. Międzybrodzie Bialskie znajduje się w obrębie klimatu umiarkowanie ciepłego, w strefie czterech rodzajów mas powietrza: polarno-morskiego, polarno-kontynentalnego, zwrotnikowo-morskiego oraz arktycznego. Pogoda na tych terenach przez ok. 50 % dni w roku kształtuje się pod wpływem sytuacji barycznych niżowych. W okresie od lipca do października oraz w styczniu zaznacza się jednak przewaga układów wyżowych nad niżowymi. Przez 65% dni w roku napływa powietrze polarno-morskie, z maksimum w listopadzie 77% i w czerwcu 73% oraz minimum w marcu 55% i we wrześniu 60%.

Fronty atmosferyczne, czyli strefy styku mas powietrznych o różnych wartościach, odznaczają się tutaj występowaniem dużego zachmurzenia, opadów a niekiedy burz, zmianami temperatury i natężeniem siły wiatru. Często zdarza się tutaj zachmurzenie, mimo niskich gór, ok. 900 m.n.p.m., wiele szczytów znajduję się powyżej pułapu chmur tworząc tzw. "morze chmur".

W sprzyjających okolicznościach można zaobserwować Widmo Brockenu, rzadkie zjawisko optyczne spotykane w górach, polegające na zaobserwowaniu własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej obserwatora. Zdarza się, że cień obserwatora otoczony jest tęczową obwódką zwaną glorią.

Wieloletnia średnia roczna opadów wynosi 965mm (np. dla Żywca oddalonego 14 km. na południe, wynosi 911mm, a dla Krakowa 721mm) . Największa suma opadów przypada w lipcu i wynosi średnio 138mm, najmniejsza występuje natomiast w styczniu i w lutym – średnio 42mm. W półroczu zimowym tj. od listopada do kwietnia przypada 312mm, a w pozostałe miesiące 646mm.

W rejonach tych przeważają wiatry z kierunków południowo zachodnich i zachodnich. Ilość dni z wiatrem przekraczającym 10 m/sek. wynosi 9,3 , a z wiatrem powyżej 15 m/sek. Zaledwie 2 dni. Dochodzi tutaj do powstawania wiatrów o charakterze fenowym, czego przykładem jest halny.

W/g stacji meteorologicznej w Żywcu, na okres od 1880 do 1930 roku, średnia roczna temperatury powietrza wynosiła +7,8 ºC ; minimalna -19,2 ºC; maksymalna +31,5 ºC. Absolutne minimum wyniosło -40.6 ºC w lutym 1929 roku (związane z inwersją temperatury), zaś absolutne maksimum +37,1 ºC w lipcu 1928 roku.

Z uwagi na swe położenie i ukształtowanie terenu, można zaobserwować, głównie w półroczu letnim tzw. cyrkulację górsko-dolinną. Jest ona związana z różnicami w dobowym przebiegu nagrzewania się den dolinnych i stoków gorskich. Ze względu na dolinno-kotlinowe położenie, Międzybrodzie Bialskie jest strefą ciszy, brak silnych i ciągłych wiatrów o określonym kierunku. Stosunkowo częstym występującym zjawiskiem jest inwersja, czyli odwrócenie temperatur. Zamiast spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości, następuje jej wzrost.

 

 

Mapa

Galeria

Bukowy las - Ja...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie